Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    

Cliciwch ar y linc ar gyfer munudau cyfarfod diwethaf yma

 

 

Please click on the link to access the minutes for the last meeting  here

 

 

Cynhelir cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Abernant ar nos Iau, 7fed o Orffennaf 2022  am 7.30yh yn Neuadd Talog 

 

 

The next meeting  of Abernant Community Council will be held on Thursday evening, 7th of July, 7.30pm at Talog Hall 

 

 

 

 

Cyngor Cymuned Abernant Community CouncilCyngor Cymuned Abernant Community Council

Cyngor Cymuned Abernant Community Council 

Gwybodaeth Cyffredinol:

 

Gwasanaeth Symudol Y Post Brenhinol

Maes parcio Neuadd y Pentref, Talog:


Amserlen:

DYDD LLUN:                 3.30 – 5.00 Y.P.

DYDD MAWRTH:         12.00 – 1.30 Y.P.

DYDD IAU:                   2.30 – 4.00 Y.P.

 

Gwybodaeth Talog


Cynghorwraig Sir presennol: Cynghorwraig Jean Lewis, Neuadd, Meidrim, Sir Gaerfyrddin. SA33 5PW 


Neuadd y Pentref, Talog
Gofalwraig: Mrs Karen Pithman, Yr Hen Swyddfa Bost, Talog , Caerfyrddin

Ffon: 01994 484 623 

 

General Information:

 

Royal Mail Mobile Service

Village Hall Talog Car Park:


Timetable:

DYDD LLUN:                 3.30 – 5.00 Y.P.

DYDD MAWRTH:         12.00 – 1.30 Y.P.

DYDD IAU:                   2.30 – 4.00 Y.P.

 

Talog Information


Current County Councillor:Cllr. Jean Lewis, Neuadd, Meidrim, Carmarthenshire. SA33 5PW


Village Hall, Talog
Caretaker: Mrs Katrin Pithman, Old Post Office, Talog, Carmarthen 

 

Phone: 01994 484 623