Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    

Cliciwch ar y linc ar gyfer munudau cyfarfod diwethaf yma

 

 

Please click on the link to access the minutes for the last meeting  here

 

 

Cynhelir cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Abernant ar nos Iau, 7fed o Orffennaf 2022  am 7.30yh yn Neuadd Talog 

 

 

The next meeting  of Abernant Community Council will be held on Thursday evening, 7th of July, 7.30pm at Talog Hall 

 

 

 

 

Cyngor Cymuned Abernant Community CouncilCyngor Cymuned Abernant Community Council

Cyngor Cymuned Abernant Community Council 

Y Cyngor

 

Cynghorwyr:

Cadeirydd: Mr. Eirian Howells

Is-Gadeirydd: Mr.Robin Williams

 


Cynghorwyr Eraill:

Mr. Ian Williams

 Mrs. Katrina Gabillia

Mr Chris Bish

Mr Rhun Llwyd 

 

 

 Mae gan y Cyngor dair sedd wag. Os oes gennych diddordeb i ymuno fel u

Mae gan Cyngor Cymuned Abernant un sedd wag. Os oes gennych ddiddordeb i ymuno fel Cynghorwr yna danfonwch lythyr swyddogol at y Clerc gan ddatgan eich diddordeb

n o'r Cynghorwyr yna danfonwch lythyr at y Clerc i ddatgan eich diddordeb 

Clerc y Cyngor: Mr Wyn Maskell, 01570 471 241

 Cwmgest, Talog, Caerfyrddin, SA33 6NN. 

 CyngorCymunedAbernant@gmail.com

The Council


 Councillors:

Chairman: Mr. Eirian Howells

Vice-Chairman: Mr.Robin Williams

 


Other Councillors:

Mr. Ian Williams

Mrs. Katrina Gabillia

Mr Chris Bish 

Mr Rhun Llwyd 

 

 

 

Abernant Community Council currently have one vacant seat. If you are interested in joining as a Councillor, please forward an official letter of expression of interest to the Clerk.

 

 

 

Council Clerk: Mr Wyn Maskell, 01570 471 241
           Cwmgest, Talog, Carmarthen, SA33 6NN.